Uni Degreaser

 

Produkt avsedd för rengöring och avfettning av befintliga beläggningar, inklusive termoplastiska akryl i syfte att avlägsna rester av fett, olja, vax, silikoner, sand, etc.
Det är också lämpligt att avfetta primers, surfacers och fillers.