Lagringstider

 

​Akzo Nobel Car Refinishes garanterar, vid förvaring enligt rekommendationerna, produktens kvalitet inom den specificerade tiden för den respektive produkten. Detta kallas lagringstid. När produktens lagringstid/bäst-före datum gått ut, kan produkten fortfarande fungera väl, men ANCR ger inte längre garanti. Med hjälp av en enkel kontroll, kan användaren fastställa produktens förväntade kvalitetsnivå.