Degreaser WB

 

Allmän produkt avsedd för rengöring och avfettning av befintliga beläggningar, inklusive termoplastiska akryl ytor.
Det är också lämpligt att avfetta primers, surfacers och filler.